ĐƯỜNG DÂY NÓNG VỀ ATTP THỦY SẢN KHÔNG AN TOÀN

Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản thiết lập đường dây nóng tiếp nhận các thông tin phản ảnh kiến nghị của người dân, tổ chức liên quan đến an toàn thực phẩm thủy sản không an toàn. Theo đó khi phát hiện các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm thủy sản người dân, tổ chức có thể gửi thông tin về địa chỉ:

Phòng Thanh tra chuyên ngành thủy sản, Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: 126 H, Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Email: ccts.snn@tphcm.gov.vn

          Người dân, tổ chức khi có thông tin về dấu hiệu, hành vi vi phạm liên quan đến an toàn thực phẩm thủy sản không an toàn sẽ được đảm bảo giữ bí mật về danh tính, điện thoại, địa chỉ, nội dung phản ánh.

Viết bình luận