Kỹ thuật nuôi lươn trên bể lót bạt

 - Ths. Nguyễn Văn Triều