Tăng cường quản lý khai thác hải sản từ bài học ứng phó bão Chanchu

Tăng cường quản lý khai thác hải sản từ bài học ứng phó bão Chanchu