16. Thủ tục Cấp lại giấy phép khai thác thủy sản

Mẫu giấy đăng ký tờ khai đính kèm phụ lục 

Tải về: Phụ lục 1 _ Nghị định 53

 

Danh mục và nội dung chi tiết của thủ tục hành chính đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố tại địa chỉ: 

http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx