19. Thủ tục cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán tàu cá

Mẫu giấy đăng ký tờ khai đính kèm phụ lục 

Tải về: Phụ lục II ; Phụ luc III_ Thông tư 02

 

Danh mục và nội dung chi tiết của thủ tục hành chính đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố tại địa chỉ: 

http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx