VietShrimp 2020

Doanh nghiệp ủng hộ tích cực Với mong muốn góp phần đưa ngành tôm Việt Nam phát triển bền vững, Hội Nghề cá Việt Nam phối hợp với Tổng cục Thủy sản sẽ tổ chức Hội chợ Triển lãm công nghệ ngành tôm Việt Nam lần thứ ba năm 2020 (VietShrimp...

Xem thêm