Nuôi tôm… trong nhà

Nuôi tôm… trong nhà Trong bối cảnh nuôi tôm nước lợ thất bát thì thành công của mô hình nuôi tôm sạch của ông Trần Công Thành đã gợi mở về hướng đi mới đối với nghề này. ...

Xem thêm