Loading...

Tin - Thông Báo

Nhu cầu tiêu dùng thủy sản bền vững ngày càng tăng

Nhu cầu tiêu dùng thủy sản bền vững ngày càng tăng

Theo đó, Thông tư này quy định việc giám sát an toàn thực phẩm (ATTP) đối với sản phẩm nông lâm thủy sản lưu thông, tiêu thụ trong nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và...Xem thêm

MÔ HÌNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TRONG NUÔI TÔM

MÔ HÌNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TRONG NUÔI TÔM

Nhằm hỗ trợ và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong nuôi tôm giúp tăng năng suất, đảm bảo an toàn thực phẩm và tạo lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm tôm thành phố Hồ Chí Minh , ...Xem thêm

Thông báo
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

0903 369 359

0913 702 096

Trực phòng chống lụt bão

08 3990 4774

08 3874 0190

0903 369 359 - 0913 702 096