Thông báo tàu cá được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Thông báo tàu cá được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

  1. Tàu cá số đăng ký SG-93703-TS (Chủ tàu: ĐOÀN PHƯƠNG KIỀU)
  • địa chỉ: 1/177, ẤP ĐỒNG TRANH, XÃ LONG HÒA,, huyện, cần giờ, tphcm.
  • số cấp: 11/2022/nnptnt-hcm có hiệu lực đến ngày 25 tháng 11 năm 2025.
  1. Tàu cá số đăng ký SG-93539-TS (Chủ tàu: NGUYỄN PHÚC QUÝ NHI)
  • địa chỉ: 292/52 BÀ HẠT, P. 9, QUẬN 10, tphcm.
  • số cấp: 12/2022/nnptnt-hcm có hiệu lực đến ngày 19 tháng 12 năm 2025.