Thông báo tàu cá được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Thông báo tàu cá được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

  1. Tàu cá số đăng ký SG-93734-TS (Chủ tàu: ĐOÀN PHƯƠNG KIỀU)
  • địa chỉ: 1/177 Ấp ĐỒNG TRANH, LONG HÒA, CẦN GIỜ, tphcm.
  • số cấp: 05/2023/nnptnt-hcm có hiệu lực đến ngày 27 tháng 12 năm 2026