BẢN TIN THỬ NGHIỆM Dự báo ngư trường khai thác cá ngừ vằn (Hạn tháng, tháng 12/2022) (01-12-2022)

BẢN TIN THỬ NGHIỆM Dự báo ngư trường khai thác cá ngừ vằn (Hạn tháng, tháng 12/2022) (01-12-2022)   VIỆN NGHIÊN CỨU HẢI SẢN TRUNG TÂM DỰ BÁO NGƯ TRƯỜNG KHAI THÁC HẢI SẢN Địa chỉ: 224 Lê Lai, Hải Phòng; Điện thoại:02253827170; email: bantindubaongutruong@gmail.com - Khu vực có khả năng khai thác cao (>70kg/km lưới)...

Xem thêm

BẢN TIN Dự báo ngư trường khai thác nghề vây (Hạn tháng, tháng 12/2022) (01-12-2022)

BẢN TIN Dự báo ngư trường khai thác nghề vây (Hạn tháng, tháng 12/2022) (01-12-2022)   VIỆN NGHIÊN CỨU HẢI SẢN TRUNG TÂM DỰ BÁO NGƯ TRƯỜNG KHAI THÁC HẢI SẢN Địa chỉ: 224 Lê Lai, Hải Phòng; Điện thoại: 0225.3827170; email: bantindubaongutruong@gmail.com 1. Vùng biển vịnh Bắc Bộ - Khu vực có khả năng khai thác...

Xem thêm

BẢN TIN Dự báo ngư trường khai thác nghề rê (Hạn tháng, tháng 12/2022) (01-12-2022)

BẢN TIN Dự báo ngư trường khai thác nghề rê (Hạn tháng, tháng 12/2022) (01-12-2022)   VIỆN NGHIÊN CỨU HẢI SẢN TRUNG TÂM DỰ BÁO NGƯ TRƯỜNG KHAI THÁC HẢI SẢN Địa chỉ: 224 Lê Lai, Hải Phòng; Điện thoại 02253827170; email: bantindubaongutruong@gmail.com 1. Vùng biển Vịnh Bắc bộ - Khu vực có khả năng khai thác...

Xem thêm

BẢN TIN THỬ NGHIỆM Dự báo ngư trường khai thác cá ngừ vằn (Hạn tháng, tháng 11/2022) (01-11-2022)

BẢN TIN THỬ NGHIỆM Dự báo ngư trường khai thác cá ngừ vằn (Hạn tháng, tháng 11/2022) (01-11-2022)   VIỆN NGHIÊN CỨU HẢI SẢN TRUNG TÂM DỰ BÁO NGƯ TRƯỜNG KHAI THÁC HẢI SẢN Địa chỉ: 224 Lê Lai, Hải Phòng; Điện thoại:02253827170; email: bantindubaongutruong@gmail.com - Khu vực có khả năng khai thác cao (>70kg/km lưới)...

Xem thêm

BẢN TIN Dự báo ngư trường khai thác cá nổi nhỏ (Hạn tháng, tháng 12/2022) (01-12-2022)

BẢN TIN Dự báo ngư trường khai thác cá nổi nhỏ (Hạn tháng, tháng 12/2022) (01-12-2022)   VIỆN NGHIÊN CỨU HẢI SẢN TRUNG TÂM DỰ BÁO NGƯ TRƯỜNG KHAI THÁC HẢI SẢN Địa chỉ: 224 Lê Lai, Hải Phòng; Điện thoại:02253827170; email: bantindubaongutruong@gmail.com 1. Vùng biển Vịnh Bắc Bộ - Khu vực có khả năng khai thác...

Xem thêm