Hội nghị quản lý thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản

Ngày 21/6/2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Cục Thủy sản tổ chức Hội nghị quản lý thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản với hơn 250 người tham dự, là đại diện các cơ quan quản lý về thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Chi cục Thủy sản/Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản) các tỉnh từ Đà Nẵng trở vàođại diện các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

Cục Thủy sản đã phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực thi hành trong lĩnh vực thủy sản: Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; Nghị định số 38/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2024 của Chính phủ quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản;

Tại Hội nghị các đại biểu chia sẻ, trao đổi những khó khăn vướng mắc về trong việc thực hiện những hoạt động liên quan đến sản phẩm thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản như Công bố hợp quy sản phẩm, cập nhật thông tin sản phẩm trên website... thông qua hội nghị Cục Thủy sản đã giải đáp những vướng mắc, khó khăn và đưa ra các giải pháp tháo gỡ trong quá trình triển khai thực tiễn tại các địa phương đồng thời chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thuộc Cục Thủy sản nâng cấp phần mềm cơ sở dữ liệu giống, thức ăn và sản phẩm xử lý môi trường thủy sản thuộc cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc cập nhật thông tin sản phẩm thủy sản, không chỉ dừng ở đây Cục Thủy sản và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị và tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp trong giai đoạn tới./.

Nguồn: Chi cục Thủy sản

Viết bình luận