Thông báo danh sách cá cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm tàu cá (tàu cá có chiều dài trên 15m):

 

- Tàu cá số đăng ký SG-93739-TS; chủ tàu Hồ Thị Đồng,

  Địa chỉ: 6/3E tổ 13, ấp 4, xã Phú Xuân, huyện nhà Bè, Tp.Hồ Chí Minh đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo giấy chứng nhận số 01/2021/NNPTNT-HCM ngày 04 tháng 3 năm 2021.

- Tàu cá số đăng ký SG-93678-TS; chủ tàu Huỳnh Thị Mỹ Lan,

   Địa chỉ: 225/20/49A Tạ Quang Bửu, Phường 3, Quận 8, Tp.Hồ Chí Minh đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo giấy chứng nhận số 02/2021/NNPTNT-HCM ngày 29 tháng 3 năm 2021.

- Tàu cá số đăng ký SG-93679-TS; chủ tàu Nguyễn Hồng Lam,

Địa chỉ: 2/109 ấp Đồng Tranh, xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, Tp.Hồ Chí Minh đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo giấy chứng nhận số 01/2022/NNPTNT-HCM ngày 01 tháng 3 năm 2022.

 

Nguồn: Phòng KT và PTNLTS - Chi cục Thủy sản