Thông báo tàu cá được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

  1. Tàu cá số đăng ký SG-93686-TS (Chủ tàu: nguyễn thị ngọc đào)
  • địa chỉ: 261/3 khu phố miễu nhì, thị trấn cần thạnh, huyện cần giờ, tphcm.
  • số cấp: 03/2022/nnptnt-hcm có hiệu lực đến ngày 18 tháng 10 năm 2025.
  1. Tàu cá số đăng ký SG-93717-TS (Chủ tàu: nguyễn thị ngọc đào)
  • địa chỉ: 261/3 khu phố miễu nhì, thị trấn cần thạnh, huyện cần giờ, tphcm.
  • số cấp: 04/2022/nnptnt-hcm có hiệu lực đến ngày 18 tháng 10 năm 2025.
  1. Tàu cá số đăng ký SG-93718-TS (Chủ tàu: nguyễn thị ngọc đào)
  • địa chỉ: 261/3 khu phố miễu nhì, thị trấn cần thạnh, huyện cần giờ, tphcm.
  • số cấp: 05/2022/nnptnt-hcm có hiệu lực đến ngày 18 tháng 10 năm 2025.