Thông báo tàu cá được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

  1. Tàu cá số đăng ký SG-91665-TS (Chủ tàu: Đặng thị năm)
  • địa chỉ: 2/230 Đồng Tranh, Xã Long Hòa, huyện cần giờ, tphcm.
  • số cấp: 02/2022/nnptnt-hcm có hiệu lực đến ngày 18 tháng 10 năm 2025.