TIN BÃO KHẨN CẤP (Cơn bão số 1)

Hồi 07 giờ ngày 02/7 , vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 111,5 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 90km về phía Đông Đông Bắc, cách Quảng Ninh khoảng 410km về phía Đông Đông...

Xem thêm