Điều chỉnh hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản

Điều chỉnh hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản

 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Quyết định số 1037/QĐ-BNN-TS về việc công bố, điều chỉnh giao hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản tại vùng khơi cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2024-2029
Điều chỉnh hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản
Ảnh: Đội tàu khai thác xa bờ tại Phú Yên (ảnh Hải Đăng)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa công bố, điều chỉnh giao hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản tại vùng khơi cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2024-2029 theo hướng giảm với số lượng là 29.552 giấy phép. Trong đó, tổng số giấy phép cho tàu đánh bắt nguồn lợi thủy sản là 27.132 giấy phép, số giấy phép cho tàu hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản là 2.420 giấy phép.

Như vậy, hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản giai đoạn 2024-2029 giảm 5,6 % so với giai đoạn 2019-2024. Việc giảm hạn ngạch này chủ yếu là giảm với tàu lưới kéo và tăng đối với tàu làm dịch vụ hậu cần nghề cá. Điều này phù hợp với định hướng bảo tồn nguồn lợi, phát triển bền vững ngành thủy sản cũng như góp phần chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU). Việc phân bổ hạn ngạch cho các địa phương được dựa trên cơ cấu tàu cùng khơi; điều kiện kinh tế - xã hội, tập quán khai thác; điều kiện ngư trường và nguồn lợi.

Về hạn ngạch theo cơ cấu đội tàu cũng có một số thay đổi, đối với giấy phép cấp cho tàu đánh bắt nguồn lợi thủy sản, nghề lưới kéo là 8.729 giấy phép; Nghề lưới vây 3.834 giấy phép; Nghề lưới rê 4.738 giấy phép; Nghề câu (không bao gồm nghề câu cá ngừ đại dương) 4.188 giấy phép; Nghề câu cá ngừ đại dương 2.216 giấy phép; Nghề chụp 2.013 giấy phép; Nghề lồng bẫy 486 giấy phép; Nghề khác 928 giấy phép. 

Hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản được căn cứ trên kết quả điều tra nguồn lợi thủy sản giai đoạn 2011-2020; xu hướng biến động nguồn lợi thủy sản vùng khơi; tổng sản lượng cho phép khai thác vùng khơi và cơ cấu nghề, đối tượng khai thác. Cùng với đó là định hướng phát triển khai thác thủy sản vùng khơi tại Nghị quyết số 36-NQ/TW về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trong 31 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được công bố, điều chỉnh Giấy phép khai thác thủy sản, nhiều nhất là tỉnh Kiên Giang với 3.720 giấy phép, tiếp đến là Bình Định với 3.280 giấy phép; Quảng Ngãi 3.102 giấy phép, Bà Rịa – Vũng Tàu 2.746 giấy phép…

Hải Đăng