ỨNG DỤNG CNTT TRONG QUẢN LÝ VÙNG NUÔI THỦY SẢN

 

DỮ LIỆU HIỂN THỊ TRÊN SMARTPHONE QUA NỀN TẢNG CỦA GOOGLE EARTH

        Từ các dữ liệu về cơ sở nuôi trồng thủy sản (NTTS) được điều tra, định vị và tổng hợp, cập nhật và quản lý bằng các phần mềm chuyên dụng (Excel,…). Để đồng bộ dữ liệu và sử dụng dưới dạng “bản đồ điện tử”, thông thường phải sử dụng phần mềm Google Earth và chỉ xem được trên máy tính bàn/laptop hoặc được in ra giấy nhưng rất khó quan sát do dạng bản đồ phân lớp không gian.

Vì vậy để sử dụng có hiệu quả, nhanh gọn, thuận lợi trong công tác quản lý, đặc biệt khi đi thực địa xuống vùng nuôi, một giải pháp đồng bộ dữ liệu để có thể hiển thị trên smartphone bằng chính nền Google Earth đã được thiết lập. Cụ thể từ các dữ liệu vị trí cơ sở nuôi từ file Excel, sử dụng tool trong Mapinfo để xuất file dữ liệu này sang file có có đuôi KML. File này sẽ được mở bằng phần mềm Google earth trên smartphone.

Hình 1: Xem vị trí ao nuôi trên nền Google Earth bằng Smartphone

        Dựa vào vị trí thể hiện trên nền ảnh vệ tinh Google Earth sẽ giúp người sử dụng nhanh chóng xác định được hình dạng ao nuôi ngay trên Điện thoại (Smartphone). Ngoài ra, người dùng có thể sử dụng các công cụ sẵn có trên Google Earth để đo khoảng cách, đo diện tích ao nuôi, định vị được những vị trí ao nuôi lân cận, . . . cũng như có thể chia sẽ vị trí, đường đi sang một thiết bị khác.

 

Nguồn: Võ Thành Hiếu - chuyên viên trạm thủy sản An Nghĩa, Chi cục Thủy sản.