Triển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó đượt triều cường đầu tháng 12 năm 2021