Dự báo ngư trường khai thác nghề rê

BẢN TIN Dự báo ngư trường khai thác nghề rê  (Hạn tháng, tháng 01/2018) (02-01-2018)   VIỆN NGHIÊN CỨU HẢI SẢN TRUNG TÂM DỰ BÁO NGƯ TRƯỜNG KHAI THÁC HẢI SẢN Địa chỉ: 224 Lê Lai, Hải Phòng; Điện thoại 02253827170; email: bantindubaongutruong@gmail.com 1. Vùng biển vịnh Bắc Bộ - Khu vực có khả năng khai thác...

Xem thêm

BẢN TIN

Dự báo ngư trường khai thác nghề rê (Hạn tháng, tháng 05/2017) (04-05-2017)   VIỆN NGHIÊN CỨU HẢI SẢN TRUNG TÂM DỰ BÁO NGƯ TRƯỜNG KHAI THÁC HẢI SẢN Địa chỉ: 224 Lê Lai, Hải Phòng; Điện thoại: 0313.827170; email: bantindubaongutruong@gmail.com   1. Vùng biển vịnh Bắc Bộ - Khu vực có khả năng khai thác cao...

Xem thêm

Dự báo ngư trường khai thác cá ngừ đại dương (từ ngày 8-15/4/2017)

BẢN TIN Dự báo ngư trường khai thác cá ngừ đại dương (Hạn 07 ngày, từ 08/04/2017 đến 15/04/2017) (08-04-2017)   VIỆN NGHIÊN CỨU HẢI SẢN TRUNG TÂM DỰ BÁO NGƯ TRƯỜNG KHAI THÁC HẢI SẢN Địa chỉ: 224 Lê Lai, Hải Phòng; Điện thoại: 0313.827170; email: bantindubaongutruong@gmail.com 1. Vùng biển quần đảo Hoàng...

Xem thêm