Hội nghị phổ biến các văn bản quy phạm về lĩnh vực thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản

Ngày 08/4/2022, Chi cục Thủy sản tổ chức Hội nghị phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về chuyên ngành Thủy sản cho trên 150 người, là đại diện các cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy...

Xem thêm

Thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2022

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hoạt động kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống Ngành thủy sản  Việt Nam và thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2022 Ngày 01/4/2022, tại Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện Cần Giờ - Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Nông nghiệp...

Xem thêm