Hội nghị IUU

Tại Hội nghị “Đánh giá 3 năm triển khai chương trình Doanh nghiệp hải sản cam kết chống khai thác IUU” ngày 31/10/2020, VASEP nhận được đánh giá cao của...

Xem thêm