Thành phố Hồ Chí Minh: Kiên quyết không cho xuất bến đối với các tàu cá không đáp ứng quy định

6 tháng đầu năm 2021, thành phố Hồ Chí Minh không có trường hợp tàu cá và ngư dân vi phạm vùng biển ở nước ngoài, khai thác thủy sản trái phép.

Thành phố đã triển khai lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá cho 22 tàu trên tổng số 25 tàu có chiều dài từ 15m trở lên thuộc diện phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, 03 tàu cá còn lại chưa được lắp thiết bị giám sát hành trình do đã nằm bờ.

Thực hiện thanh tra, kiểm tra, kiểm soát và xử lý tàu cá có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo Chi cục Thủy sản xây dựng quy trình nội bộ về thanh tra, kiểm tra, kiểm soát và xử lý tàu cá có dấu hiệu vi phạm pháp luật (thông qua thiết bị giám sát hành trình VMS); Đồng thời, chỉ đạo Chi cục Thủy sản tổ chức trực 24/7 theo dõi giám sát hành trình (VMS), kịp thời phát hiện, cảnh báo, ngăn chặn, xử lý đối với các tàu cá khai thác thủy sản trái phép trên vùng biển nước ngoài.

Thành phố Hồ Chí Minh: Kiên quyết không cho xuất bến đối với các tàu cá không đáp ứng quy định

Ảnh minh họa

Do đặc điểm trên địa bàn không có cảng cá chuyên dùng thực hiện công tác truy xuất nguồn gốc để xác nhận nguồn gốc hải sản từ khai thác nên thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập Tổ công tác kiểm tra, kiểm soát nghề cá IUU (thay thế cho việc thành lập Văn phòng thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá tại cảng cá). Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra, kiểm soát 357 lượt phương tiện khai thác thủy sản xa bờ trước khi xuất bến và tuyên truyền việc khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Trong quá trình kiểm tra, không phát hiện vi phạm.

Công tác thực hiện Quy chế phối hợp giữa các cơ quan đơn vị (Sở, ngành) và các địa phương với các lực lượng chức năng thực thi pháp luật trên biển đã được thành phố Hồ Chí Minh thực hiện tốt. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ tiếp tục triển khai Luật Thủy sản 2017 và các văn bản hướng dẫn liên quan đến chống khai thác IUU.

Triển khai việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá, bảo đảm theo đúng tiến độ quy định. Khai thác sử dụng hệ thống giám sát tàu cá hiệu quả để phục vụ cho công tác xử lý hành vi khai thác IUU; Kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định tại Nghị định số 42/2019/NĐ-CP, đặc biệt là tàu cá lắp đặt thiết bị VMS nhưng cố tình tắt thiết bị, mất kết nối khi hoạt động trên biển.

Bên cạnh đó, Sở đã phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố chỉ đạo các Đồn Biên phòng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tàu cá khi xuất bến, nhập bến. Kiên quyết ngăn chặn, xử lý các tàu cá xuất bến không đủ các thủ tục, giấy tờ, trang thiết bị thông tin liên lạc, an toàn hàng hải. Kiểm soát chặt chẽ lao động tham gia hoạt động khai thác hải sản tuân thủ đúng quy định của pháp luật về lao động.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, các quy định về chống khai thác IUU cho các chủ tàu cá, thuyền trưởng và ngư dân tại địa phương.

Đã tổ chức 03 hội nghị tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật về khai thác và phát triển nguồn lợi thủy sản, đồng quản lý khai thác thủy sản, an ninh biển đảo, phòng chống thiên tai, các văn bản về bảo vệ nguồn lợi thủy sản và chống khai thác IUU cho 244 ngư dân tại huyện Cần Giờ; phát 2.380 tờ rơi nội dung tuyên truyền bảo vệ nguồn lợi thủy sản, các quy định về khai thác thủy sản; treo 57 tờ phướn, băng rôn nội dung tuyên truyền về bảo vệ nguồn lợi thủy sản, tái tạo nguồn lợi thủy sản; 240 cuốn phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Các ngành các cấp đã nghiêm túc triển khai công tác phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp nên 6 tháng đầu năm thành phố Hồ Chí Minh không để xảy ra trường hợp nào vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác IUU.

Nguồn: tongcucthuysan.gov.vn/