BẢN TIN Dự báo ngư trường khai thác nghề vây (Hạn tháng, tháng 4/2021) (01-04-2021)

VIỆN NGHIÊN CỨU HẢI SẢN

TRUNG TÂM DỰ BÁO NGƯ TRƯỜNG KHAI THÁC HẢI SẢN

Địa chỉ: 224 Lê Lai, Hải Phòng; Điện thoại: 0225.3827170; email: bantindubaongutruong@gmail.com

1. Vùng biển vịnh Bắc Bộ

- Khu vực có khả năng khai thác cao (> 1.000kg/mẻ):

+ Khu vực ngoài khơi cửa Ba Lạt, có vĩ độ bắc từ 19o30’N – 20o00’N, kinh độ đông từ 106o30’E - 107o00’E.

- Khu vực có khả năng khai thác trung bình (500 – 1.000kg/mẻ)

+ Khu vực phía đông Hòn Mắt, có vĩ độ bắc từ 18o30’N – 19o00’N, kinh độ đông từ 106o00’E - 106o30’E.

+ Khu vực ngoài khơi Thanh Hóa – Nghệ An, có vĩ độ bắc từ 18o30’N – 19o30’N, kinh độ đông từ 106o30’E - 107o00’E.

+ Khu vực giữa vịnh Bắc Bộ, có vĩ độ bắc từ 18o00’N – 20o00’N, kinh độ đông từ 107o00’E - 107o30’E.

+ Khu vực cửa vịnh Bắc Bộ, có vĩ độ bắc từ 16o30’N – 17o30’N, kinh độ đông từ 108o00’E - 109o00’E.

2. Vùng biển Trung bộ, quần đảo Hoàng Sa và GiữaBiển Đông

- Khu vực có khả năng khai thác cao (> 1.000kg/mẻ): Không xuất hiện.

- Khu vực có khả năng khai thác trung bình (500 – 1.000kg/mẻ)

+ Khu vực ven bờ Khánh Hòa, có vĩ độ bắc từ 11o30’N – 13o00’N, kinh độ đông từ 109o30’E - 110o30’E.

+ Khu vực ven bờ Ninh Thuận ra ngoài khơi, có vĩ độ bắc từ 11o00’N – 11o30’N, kinh độ đông từ 109o00’E - 110o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 12o30’N – 13o30’N, kinh độ đông từ 111o00’E - 112o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11o00’N – 11o30’N, kinh độ đông từ 111o00’E - 112o30’E.

3. Vùng biển Đông Nam Bộ và quần đảo Trường Sa

- Khu vực có khả năng khai thác cao (> 1.000kg/mẻ): Không xuất hiện.

- Khu vực có khả năng khai thác trung bình (500 – 1.000kg/mẻ)

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 10o00’N – 11o00’N, kinh độ đông từ 111o00’E - 112o30’E.

+ Khu vực đảo Phú Quý, có vĩ độ bắc từ 10o00’N – 11o00’N, kinh độ đông từ 108o00’E - 109o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 9o30’N – 10o00’N, kinh độ đông từ 107o30’E - 108o30’E.

+ Khu vực phía đông và đông bắc đảo Côn Sơn, có vĩ độ bắc từ 8o30’N – 9o30’N, kinh độ đông từ 107o00’E - 108o00’E.

+ Khu vực phía nam đảo Côn Sơn, có vĩ độ bắc từ 08o00’N – 8o30’N, kinh độ đông từ 106o00’E - 107o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07o00’N – 08o00’N, kinh độ đông từ 105o00’E – 106o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08o00’N – 09o00’N, kinh độ đông từ 109o00’E - 111o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08o00’N – 08o30’N, kinh độ đông từ 111o00’E - 113o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07o30’N – 08o00’N, kinh độ đông từ 110o00’E - 111o30’E.

4. Vùng biển Tây Nam Bộ

- Khu vực có khả năng khai thác cao (> 1.000kg/mẻ):

+ Khu vực phía tây nam đảo Phú Quốc, có vĩ độ bắc từ 09o30’N – 10o00’N, kinh độ đông từ 103o00’E - 104o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 09o00’N – 09o30’N, kinh độ đông từ 103o00’E - 103o30’E.

- Khu vực có khả năng khai thác trung bình (500 – 1.000kg/mẻ)

+ Khu vực phía đông nam đảo Phú Quốc, có vĩ độ bắc từ 09o30’N – 10o00’N, kinh độ đông từ 104o00’E - 104o30’E.

+ Khu vực phía đông đảo Thổ Chu, có vĩ độ bắc từ 09o00’N – 09o30’N, kinh độ đông từ 103o30’E - 104o30’E.

Bản đồ màu

Ghi chú: Bản tin dự báo hạn tháng tiếp theo (5/2021) sẽ phát hành vào 01/5/2021.

 

Nguồn: Chi cục Thủy sản