Bàn giao 03 con rùa xanh cho tổ chức này nuôi dưỡng trước khi thả về môi trường tự nhiên

          Ngày 12 và ngày 13 tháng 4 năm 2019, tại nhà của người dân trên đường Lũy Bán Bích, quận Tân Phú và đường Liên ấp 1,2,3 huyện Bình Chánh, Chi cục Thủy sản tiếp nhận 03 con rùa xanh (Tên khoa học là Chelonia mydas). Con thứ 01 có chiều rộng mai 25 cm, dài 33 cm, cân nặng khoảng 2,5 kg; con thứ 02 có chiều rộng mai 17 cm, dài 20 cm, cân nặng khoảng 1,0 kg; con thứ 03 có chiều rộng mai 19 cm, dài 20 cm, cân nặng khoảng 1,3kg, tất cả đều khỏe mạnh.

Đây là loài động vật quý hiếm nằm trong Sách Đỏ của Việt Nam và thuộc Phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (viết tắt là CITES).   

           Ngày 16 tháng 4 năm 2019, Chi cục Thủy sản đã liên hệ với Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã (viết tắt là WAR), bàn giao 03 con rùa xanh cho tổ chức này nuôi dưỡng trước khi thả về môi trường tự nhiên tại các khu bảo tồn thiên nhiên ở Việt Nam.   

Công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm của Chi cục Thủy sản trong thời gian qua đã có hiệu quả, nhận thức của người dân đã được nâng cao, người dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã tự giác giao nộp các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm; qua đó đã góp phần bảo vệ các loài này khỏi tuyệt chủng và giữ gìn sự đa dạng sinh học ở Việt Nam.

Tin - Ảnh: Hoàng Minh Trường - Phòng Khai thác - Phát triển NLTS