Chương trình tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản

          Thực hiện Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2020, với mục tiêu chung là bảo tồn, bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản nhằm phục hồi nguồn lợi thủy sản, các loài thủy sản có giá trị kinh tế và nghiên cứu khoa học, đặc biệt là nguồn lợi thủy sản vùng ven bờ; gắn với quản lý có hiệu quả các hoạt động khai thác thủy sản nhằm phát triển ngành khai thác thủy sản bền vững, đồng thời giữ gìn tính đa dạng sinh học của tài nguyên sinh vật biển Việt Nam;

          Sáng nay ngày 13/6/2018 với sự tham gia của đồng chí Nguyễn Văn Trực – Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, Chi cục Thủy sản có tổ chức tiến hành thả về môi trường tự nhiên 200.000 con tôm càng giống (P45) tại khu vực xã Tam Thôn Hiệp huyện Cần Giờ nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản tại lưu vực.

 

         

          Đồng thời để hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới 5/6 với chủ đề Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon nhằm tìm ra các giải pháp thay thế bền vững và giảm nhanh việc sản xuất, sử dụng quá nhiều chất dẻo dùng một lần làm ô nhiễm các đại dương của chúng ta, đe dọa sức khỏe con người.

         Như chúng ta đã biết, nhựa, nilon, các loại chất dẻo dùng một lần là những loại chất thải rất khó phân hủy trong môi trường nước, chúng góp phần làm nguồn nước bị ô nhiễm đe dọa môi trường sống của những thủy sinh vật sống dưới nước, làm mất dần sự cân bằng sinh thái trong môi trường nước, làm ảnh hướng đáng kể đến môi trường sống tự nhiên của các loài thủy sinh vật sống phụ thuộc vào môi trường dưới nước. Vì vậy Chi cục thủy sản khuyến cáo bà con chung tay giữ gìn bảo vệ môi trường sống nói chung và môi trường nước nói riêng nhằm bảo vệ hệ sinh thái và các loài thủy sinh vật sống dưới nước.

          Sau đây là một số hình ảnh cuả hoạt động đã diễn ra tại khu vực thả tôm giống của chương trình tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản bền vững tại xã Tam Thôn Hiệp huyện Cần Giờ.

Tin và bài viết: Chi cục Thủy sản thành phố Hố Chí Minh.