Công văn số 05/BCH-VPTT ngày 27 tháng 6 năm 2022 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố về chủ động ứng phó với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành bão và gió mạnh trên biển

Công văn số 05/BCH-VPTT ngày 27 tháng 6 năm 2022 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố về chủ động ứng phó với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành bão và gió mạnh trên biển

Viết bình luận