ĐÀO TẠO NUÔI TÔM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO

                     Bài viết - Ảnh: Trần Trung Can (Chuyên viên - Phòng Nuôi trồng thủy sản)

Nguồn: Chi cục Thủy sản TP.HCM