HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ RÙA BIỂN

Thực hiện Kế hoạch hành động bảo tồn rùa biển Việt Nam giai đoạn 2016-2025 theo Quyết định 811/QĐ-BNN-TCTS ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phê duyệt; Chi cục Thủy sản TPHCM đã tiếp nhận 02 cá thể rùa biển quý hiếm (Tên thường gọi: Đồi mồi; Tên khoa học: Eretmochelys imbricate). Trong đó, một cá thể được tiếp nhận từ Công An huyện Cần Giờ ngày 14/02/2017 và một cá thể được tiếp nhận từ Chi cục Thủy sản tỉnh Long An ngày 02/3/2017. Sau khi tiếp nhận, Chi cục Thủy sản TPHCM và Tổ chức WAR (Wildlife At Risk) đã phối hợp cùng Chi cục Thủy sản Bình Thuận để tiến hành cứu hộ, thả 02 cá thể rùa biển về môi trường biển tự nhiên tại khu bảo tồn Hòn Cau - Bình Thuận vào ngày 4/3/2017. Thông qua hoạt động cứu hộ và thả 02 cá thể rùa biển nhằm tuyên truyền phổ biến tầm quan trọng của việc bảo vệ rùa biển để nâng cao nhận thức về việc bảo vệ các loài rùa biển quý hiếm.

­

Tiến hành gắn chip cho cá thể rùa biển

Chuyển hai cá thể rùa biển lên cano để đưa đến điểm thả thích hợp.

      

Thả rùa tại địa điểm thích hợp trong khu bảo tồn Hòn Cau – Bình Thuận.