Hội nghị phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh vật tư thủy sản

          Nhằm mục đích tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về chuyên ngành Thủy sản, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý cho các cơ sở hoạt động trong lĩnh vực sản xuất vật tư thủy sản, các cơ sở sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản. Ngày 10/7/2020, Chi cục tổ chức Hội nghị phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh vật tư thủy sản nhằm tuyên truyền, phổ biến những quy định mới. Đến tham dự có gần 170 đại diện các cơ sở sản xuất, kinh doanh cá cảnh, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

             Tại Hội nghị, đại diện các cơ sở đã đưa ra những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực thi văn bản pháp luật. Trong thẩm quyền của mình, Chi cục đã trao đổi, giải đáp những vướng mắc giúp cho các doanh nghiệp hiểu rõ và thực thi những quy định mới./.

Nguồn: Chi cục thủy sản Thành phố Hồ Chí Minh