Hội nghị phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và bàn giải pháp quản lý thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường trong nuôi trồng thủy sản năm 2024

Ngày 19/01/2024, Chi cục Thủy sản Thành phố đã tổ chức Hội nghị phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và bàn giải pháp quản lý thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường trong nuôi trồng thủy sản năm 2024. Đến tham dự Hội nghị có sự tham gia của các đơn vị Công ty TNHH Công nghệ Nho Nho, Công ty cổ phần chứng nhận và giám định Vinacert, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc thực phẩm và ứng dụng công nghệ được Cục Thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định thực hiện chứng nhận hợp quy sản phẩm trong các lĩnh vực: thức ăn thủy sản, nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản và sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản và hơn 150 đại diện các cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Chi cục Thủy sản đã phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật trong quản lý thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản: Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực thủy sản và Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa; Hướng dẫn kiểm tra duy trì điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản.

Phổ biến quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản tại các Thông tư số 07/2019/TT-BNNPTNT ngày 07/8/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thức ăn thủy sản; Thông tư số 08/2019/TT-BNNPTNT ngày 09/8/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản; Thông tư số 03/2020/TT-BNNPTNT ngày 02/3/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản; Thông tư số 04/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/3/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản; Thông tư số 08/2020/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Thông tư số 04/2020/TT-BNNPTNT và hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến về thủ tục tiếp nhận thông báo hợp quy sản phẩm.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi những vấn đề vướng mắc trong việc thực hiện các hoạt động liên quan đến duy trì điều kiện sản xuất và hợp quy sản phẩm thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản. Các đơn vị được Cục Thủy sản chỉ định thực hiện kiểm định, kiểm nghiệm đã cùng Chi cục Thủy sản giải đáp những thắc mắc liên quan đến hợp quy sản phẩm, nhãn hàng hóa, mã số sản phẩm./.

Tin, bài viết: Chi cục Thủy sản