Hội nghị phổ biến các văn bản quy phạm về lĩnh vực thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản

Ngày 08/4/2022, Chi cục Thủy sản tổ chức Hội nghị phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về chuyên ngành Thủy sản cho trên 150 người, là đại diện các cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Chi cục phổ biến lại các văn bản pháp luật như: Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản; Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2017 của  Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm và hàng hóa,..Đồng thời cập nhật các văn bản mới ban hành: Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18 tháng 01 năm 2022 về Sửa đổi, bổ sung một số thông tư trong lĩnh vực thủy sản và Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa. Cũng tại hội nghị này Chi cục đã hướng dẫn các cơ sở sản xuất nội dung kiểm tra duy trì điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản. Qua đó, giải đáp những vướng mắc cho các cơ sở sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường.

Tin - Ảnh - Bài viết: Chi cục Thủy sản TP.HCM