Hội nghị triển khai văn bản quy phạm pháp luật về chuyên ngành thủy sản

Ngày 27/11/2020 tại Trung tâm Hội nghị Quận Phú Nhuận, Chi cục Thủy sản tổ chức Hội nghị phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về chuyên ngành Thủy sản: Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản (Hướng dẫn nội dung kiểm tra điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, hướng dẫn nội dung kiểm tra duy trì điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản); Các văn bản pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm thủy sản. Đến tham dự có hơn 120 người (vượt 150% so với kế hoạch), là đại diện các cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Hội nghị, các cơ sở đã đưa ra 23 lượt câu hỏi liên quan đến điều kiện sản xuất và duy trì điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, các quy định liên quan đến hợp quy sản phẩm, nhãn hàng hóa, mã số sản phẩm. Chi cục đã trao đổi, giải đáp những vướng mắc giúp cho các doanh nghiệp thực hiện theo quy định trong thời gian tới.