Họp trực tuyến lần thứ năm Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định

Ngày 13 tháng 7 năm 2021, Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đã tổ chức họp trực tuyến với các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân 28 tỉnh, thành ven biển với sự chủ trì của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành - Trưởng Ban Chỉ đạo. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thủy sản, Chi cục Thủy lợi, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam (VASEP), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố tham dự.

Cuộc họp đã nghe Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Kết quả triển khai chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy Ban Châu Âu và tham luận của các bộ: Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam và Ủy ban nhân dân các tỉnh: Quảng Ninh, Bình Định, Khánh Hòa, Bình Thuận, Kiên Giang. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành kết luận cuộc như sau:

Thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về IUU đã quyết liệt chỉ đạo công tác chống khai thác IUU theo khuyến nghị của EC, gỡ “Thẻ vàng”, với sự nỗ lực, quyết tâm của các ban, bộ, ngành và Ủy ban nhân dân 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển, mặc dù tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, công tác chống khai thác IUU đã đạt được những kết quả quan trọng: Hệ thống pháp luật về thủy sản từng bước hoàn thiện; Tình hình thực thi pháp luật, ý thức của ngư dân chuyển biến tích cực, tàu cá vi phạm vùng biển các nước đã giảm so với các năm trước; Hệ thống giám sát tàu cá, cơ sở dữ liệu và thiết bị giám sát tàu cá (VMS) được đầu tư, lắp đặt, kết nối từ trung ương tới địa phương; Việc quản lý, truy xuất nguồn gốc thủy sản đã được thực hiện; Hệ thống cơ sở hạ tầng cảng cá được quan tâm nâng cấp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chống khai thác IUU, gỡ “Thẻ vàng” vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như: Tình trạng tàu cá, ngư dân Việt Nam vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài vẫn xảy ra; Công tác truy xuất nguồn gốc thủy sản từ khai thác chưa đảm bảo theo quy định; Hầu hết cơ sở hạ tầng nghề cá còn lạc hậu, chưa đáp ứng được yêu cầu về chống khai thác IUU trong kiểm soát tàu cá ra vào cảng, sản lượng thủy sản qua cảng; Việc lắp đặt thiết bị VMS chưa đúng tiến độ, hệ thống giám sát tàu cá, thiết bị VMS còn chưa ổn định, thông suốt, còn hiện tượng cố ý tắt thiết bị; Việc điều tra, xử lý đối với tàu cá vi phạm khai thác IUU chưa kịp thời, chưa đảm bảo tính răn đe, nghiêm minh của pháp luật.

Để hoàn thành mục tiêu gỡ “Thẻ vàng” của EC; yêu cầu trong thời gian tới, các ban, bộ, ngành và 28 địa phương ven biển tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Trên tinh thần chỉ đạo là quyết tâm giảm dần và chấm dứt khai thác hải sản bất hợp pháp vào năm 2022 để tháo gỡ thẻ vàng của EC;

- Các ngành, các cấp có kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền trong hệ thống chính trị và nhân dân về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định;

- Hoàn thiện thể chế pháp luật đáp ứng yêu cầu thực tế;

- Tăng cường thực thi pháp luật xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

- Các Bộ, ngành phát huy chức năng, nhiệm vụ để tìm giải pháp tháo gỡ thẻ vàng. Ưu tiên nguồn lực đầu tư cảng cá trong giai đoạn năm 2021 - 2022;

- Ủy ban nhân dân 28 tỉnh, thành ven biển quan tâm đầu tư ngân sách xây dựng hạ tầng cảng cá, hỗ trợ lắp đặt thiết bị giám sát hành trình; đầu tư bộ máy quản lý, kiểm tra công tác chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định;

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu xây dựng đề án thực hiện công tác IUU trong thời gian tới.

Tin - Bài viết: Hoàng Minh Trường - Chi cục Thủy sản TP.HCM

Viết bình luận