KIỂM TRA, XỬ LÝ LOÀI THỦY SẢN NGOẠI LAI XÂM HẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Ngày 14 tháng 6 năm 2023, Chi cục Thủy sản đã phối hợp với Đội 4 Phòng Cảnh sát Môi trường Công an Thành phố, Công an phường 15 quận Tân Bình và Công an phường 7 Quận 3 tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh cá cảnh trên địa bàn phường 15 quận Tân Bình và phường 7 Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong quá trình kiểm tra, Đoàn công tác đã phát hiện 06 địa điểm nuôi nhốt, kinh doanh loài thủy sản ngoại lai xâm hại, loài thủy sản ngoại lai có nguy cơ xâm hại, có khả năng tạo lập quần đàn ngoài tự nhiên với số lượng lớn, cạnh tranh mạnh mẽ về thức ăn, nơi cư trú và sinh sản của loài bản địa, bao gồm: 79 cá thể Rùa Tai Đỏ, đang sống, trọng lượng từ 10 gram đến 100 gram/cá thể và 25 cá thể Tôm Hùm Nước Ngọt, đang sống, trọng lượng khoảng 10 gram/cá thể.

Hình 1: Rùa Tai Đỏ và Tôm Hùm Nước Ngọt tại cửa hàng cá cảnh

Rùa Tai Đỏ có tên khoa học là Trachemys scripta là loài lưỡng cư - bò sát, thuộc Danh mục loài ngoại lai xâm hại ban hành kèm theo Thông tư số 35/2018/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định tiêu chí xác định và ban hành Danh mục loài ngoại lai xâm hại. Rùa Tai Đỏ cnh tranh thức ăn, nơi đtrứng, nơi sưởi nắng vi các loài bn đa khác và khá hung dữ, tác đng đến nguy cơ tuyt chng ca các loài rùa bn đa. Rùa Tai Đ mang theo mm bnh giun tn, vic tha Tai Đỏ vào các hệ sinh thái, tự nhiên đã làm tăng kh năng truyền bnh tới các loài bn đa.

Hình 2: Rùa Tai Đỏ nuôi nhốt tại cửa hàng cá cảnh

Tôm Hùm Nước Ngọt có tên khoa học là Procambarus clarkii là loài thuộc quần thể động vật không xương sống thuộc Danh mục loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại ban hành kèm theo Thông tư số 35/2018/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định tiêu chí xác định và ban hành Danh mục loài ngoại lai xâm hại. Tôm Hùm Nước Ngọt là mt loài xâm  hi  nguy  hiểm,  chúng  có  thnhanh chóng thiết lp qun đàn trthành mt loài cnh trong hệ sinh thái mà nó sinh sng. Nó tác đng nghiêm trọng đến tôm càng bn đa; làm hng hthng tưới tiêu nông nghiệp, làm suy gim qun thể đng vt không xương sng, đng vt thân mềm và đng vt lưỡng cư thông qua vic săn mi và cnh tranh.

Hình 3: Tôm Hùm Nước Ngọt nuôi nhốt tại cửa hàng cá cảnh

Hình 4: Rùa Tai Đỏ được xử lý bằng hình thức gia nhiệt

Chi cục Thủy sản đã phát tờ rơi tuyên truyền tác hại của loài thủy sản ngoại lai xâm hại và loài thủy sản ngoại lai có nguy cơ xâm hại đến các của hàng cá cảnh; Đội 4 Phòng Cảnh sát Môi trường Công an Thành phố đã vận động các cửa hàng cá cảnh có Rùa Tai Đỏ, Tôm Hùm Nước Ngọt tự nguyện giao nộp và tiêu hủy bằng hình thức gia nhiệt.

Tin - bài viết: Hoàng Minh Trường _ Chi cục Thủy sản