Phát triển tôm nước lợ theo hướng có thương hiệu và giá trị cao

(Mard-5/9/2016): Vừa qua, Bộ trưởng Nông nghiệp và PTNT phối với hợp UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị “Quản lý giống tôm nước lợ” tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là nuôi tôm nước lợ là ngành có tiềm năng lợi thế, có dư địa phát triển rất lớn với tiềm năng diện tích nuôi tôm tại 28 tỉnh thành ven biển, có thể mở rộng theo kịch bản nước biển dâng. Tuy nhiên ngành tôm vẫn còn tồn tại bất cập.

Nghề nuôi tôm nước lợ chiếm vị trí đặc biệt quan trọng đối với ngành Nông nghiệp và sự phát triển kinh tế, xã hội nước ta. Bằng sự nỗ lực trong sản xuất kinh doanh thời kỳ đổi mới, chúng ta đã hình thành các vùng trọng điểm sản xuất giống và nuôi tôm nước lợ, bước đầu làm chủ được các công nghệ cơ bản; đã hình thành đội ngũ doanh nhân ở các khâu: sản xuất giống, nuôi thương phẩm, chế biến xuất khẩu, là nền tảng quan trọng thúc đảy sản xuất phát triển; mở rộng được thị trường xuất khẩu sản phẩm tôm nước lợ, đặc biệt là các thị trường “khó tính” như Nhật Bản, Mỹ, các nước trong khối EU. Hệ thống quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương đang dần hoàn thiện và nâng cao hiệu quả quản lý… Hàng năm, nước ta sản xuất hơn 100 tỷ con tôm giống, diện tích thả nuôi gần 700.000 ha, đạt sản lượng trên 600.000 tấn tôm nguyên liệu với kim ngạch xuất khẩu trên 3 tỷ USD.
Đến nay ngành tôm vẫn còn tồn tại bất cập, đó là chưa có chương trình tổng thể phát triển sản xuất tôm giống nước lợ, chưa chủ động sản xuất tôm bố mẹ trong nước; khâu quản lý từ trung ương đến địa phương vẫn còn bất cập; các doanh nghiệp phát triển nhanh nhưng chưa tập hợp thành lực lượng đủ mạnh, quy mô sản xuất còn nhỏ, liên kết chưa chặt chẽ; đặc biệt chưa có hiệp hội ngành hàng đủ mạnh để hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp, người sản xuất kinh doanh. Vì vậy sản phẩm tôm nước ta vẫn chưa có thương hiệu và giá trị cao, phát triển chưa bền vững.
Hiện nay, nhu cầu về tiêu dùng về sản phẩm thủy sản ngày càng tăng, thị trường rộng, sản phẩm tôm hiện chưa có dự báo về mức giới hạn. Vì vậy phát triển ngành tôm không chỉ là nhiệm vụ trước mắt để bù các thiệt hại của ngành Nông nghiệp năm 2016 mà còn là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài. Cần phát triển thành ngành công nghiệp tôm có thương hiệu và giá trị cao, tương xứng với tiềm năng lợi thế, góp phần thúc đẩy các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội. 
Để thực hiện chiến lược đó, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Xuân Cường giao Tổng cục Thủy sản chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Lãnh đạo Bộ tiếp thu, giải đáp bằng văn bản đối với các đề xuất, kiến nghị của các đại biểu. Đồng thời, tổng hợp các tham luận và biên tập thành kỷ yếu Hội nghị gửi đến các địa phương tham khảo. Giao Tổng cục Thủy sản chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục triển khai các nhiệm vụ đã được Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT giao tại văn bản số 5837/TB-BNN-VP ngày 8/7/2016 và Quyết định số 3177/QĐ-BNN-TCTS ngày 29/7/2016. Trong đó, đặc biệt lưu ý xây dựng chiến lược tổng thể phát triển ngành công nghiệp tôm Việt Nam ở tất cả các khâu: rà soát quy hoạch, sản xuất giống, sản xuất thức ăn tôm, nuôi thương phẩm, chế biến, phát triển thị trường xuất khẩu. 
Cần lưu ý đề xuất các chính sách khuyến khích, thu hút doanh nghiệp đầu tư, hợp tác trong nghiên cứu, sản xuất. Phối hợp với Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường rà soát, điều chỉnh các nhiệm vụ khoa học công nghệ trên cơ sở tiếp thu các thành quả nghiên cứu trên thế giới; tập trung nguồn lực, lựa chọn đơn vị đủ năng lực giao nhiệm vụ nghiên cứu dài hơi về chọn tạo giống tôm nước lợ (đặc biệt là tôm sú) phù hợp với mỗi tiểu vùng sinh thái. Cần chọn tạo tôm giống theo hướng sạch bệnh, tăng trưởng nhanh và kháng bệnh, tăng trưởng nhanh. Đồng thời quan tâm nghiên cứu, sản xuất thức ăn nuôi tôm để từng nước chủ động đầu vào cho sản xuất.
Tiếp tục trao đổi, đề xuất với Bộ Tài chính về việc miễn thuế nhập khẩu trứng Artemia để tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở sản xuất tôm giống. Xúc tiến thành lập Ban vận động thành lập Hiệp hội tôm Việt Nam nhằm tạo thành diễn đàn, tập hợp sức mạnh, tăng cường liên kiên kết, hợp tác; làm đầu nối giữa doanh nghiệp, người sản xuất với nhà nước để giải quyết khó khăn vướng mắc; hình thành tổ chức đủ mạnh, có tiếng nói trên thị trường toàn cầu về ngành tôm tại Việt Nam, hỗ trợ ngành tôm phát triển hiệu quả và bền vững.
Giao Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển: Tập trung chỉ đạo, dành mọi nguồn lực để thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạp Bộ tại Công văn số 6228/BNN-TCTC ngày 25/7/2016 về tăng cường chỉ đạo nuôi tôm 6 tháng cuối năm và thực hiện thành công kế hoạch hành động nuôi tôm nước lợ 6 tháng cuối năm 2016. Tăng cường kiểm soát chất lượng tôm giống, vật tư đầu vào trong nuôi tôm; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, kinh doanh chụp giựt, gian lận, phá hoại sản xuất; tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân các giải pháp kỹ thuật nâng cao hiệu quả.

Thành Công

Nguồn: http://www.mard.gov.vn/

Viết bình luận