CHƯƠNG TRÌNH THẢ CÁ GIỐNG TÁI TẠO NGUỒN LỢI TẠI HỒ DẦU TIẾNG NĂM 2017

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố, ngày 30 tháng 9 năm 2017, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh, Công ty TNHH Một thành viên khai thác Thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa và các đơn vị có liên quan tiến hành thả 75.000 con cá giống, bao gồm 16.000 con Cá Hô, 24.000 con Cá Cóc, 35.000 con Cá Lăng Nha vào hồ Dầu Tiếng.

  

Việc thả cá lần này nhằm bổ sung nguồn cá giống vào lồng hồ để tái tạo nguồn lợi và bổ sung những loài cá có giá trị kinh tế cao để làm đa dạng sinh học, duy trì và cải thiện chất lượng nước lòng hồ, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác thủy sản bền vững của bà con ngư dân sinh sống ở khu vực hồ.

Nguồn: Chi cục thủy sản