THAM QUAN, HỌC TẬP MÔ HÌNH NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TẠI CẦN THƠ - VĨNH LONG - ĐỒNG THÁP

                 Bài viết - Ảnh: Trần Trung Can (Chuyên viên - Phòng Nuôi trồng thủy sản)

Nguồn: Chi cục Thủy sản TP.HCM