TIN VỀ VÙNG ÁP THẤP TRÊN BIỂN ĐÔNG. MƯA DÔNG, SÓNG LỚN TRÊN VÙNG BIỂN PHÍA NAM

                        TRUNG TÂM

KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN QUỐC GIA

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN

KHU VỰC NAM BỘ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ATBD 10-02/DBKTNB

     Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 10 năm 2016

 

 

 

TIN VỀ VÙNG ÁP THẤP TRÊN BIỂN ĐÔNG.

 MƯA DÔNG, SÓNG LỚN TRÊN VÙNG BIỂN PHÍA NAM

 

 

Hồi 01 giờ ngày 03/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 14.5-15.5 độ Vĩ Bắc; 110.5-111.5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa.

Dự báo trong 24 giờ tới, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phân tích trên kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam nên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau-Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa dông kèm lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao từ 1.5-2.5m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

        

        

 

 

 

Tin phát lúc: 04h00

 

 

DỰ BÁO VIÊN

 

Soát tin: Bùi Thị Hạnh Phúc

 

Lê Mạnh Dũng

 

 

Trích nguồn : http://www.kttv-nb.org.vn/

Viết bình luận