VASEP phát hành clip và tờ rơi để truyền thông chống khai thác IUU

Nhằm góp phần nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp chế biến hải sản, chủ tàu cá và cộng đồng ngư dân về tầm quan trọng và nguyên tắc không sử dụng lao động trẻ em, về phòng chống khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) trong khai thác hải sản, hướng tới xây dựng nghề cá bền vững, trong thời gian qua VASEP đã phối hợp với Tổng cục Thủy sản (Bộ NN&PTNT) và Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam (ILO) triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền.

Tháng 10/2017, Ủy ban Châu Âu (EU) đã cảnh báo Thẻ vàng về khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) đối với Việt Nam. Sau khi bị phạt thẻ vàng IUU, giá trị xuất khẩu (XK) hải sản của Việt Nam sang EU đã giảm sút. Năm 2018, kim ngạch XK hải sản của Việt Nam sang EU đạt gần 390 triệu USD (giảm 6% so với năm 2017). Năm 2019, kim ngạch XK hải sản sang EU đạt gần 372 triệu USD (giảm 4,5% so với năm 2018), nâng tổng kim ngạch thủy sản của Việt Nam sang EU lên gần 1,3 tỷ USD (giảm gần 12% so với năm 2018).

Cuối năm 2019, một số phóng viên quốc tế đã gửi một số video cho các tổ chức, trong đó có Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam (ILO) và một số cơ quan nhà nước Việt Nam trong đó ghi lại hình ảnh “có trẻ em” trên tàu khai thác hải sản của Việt Nam. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới uy tín khai thác hải sản của Việt Nam cũng như các nỗ lực của Việt Nam về khắc phục thẻ vàng IUU.

Để nâng cao nhận thức không chỉ đối với cộng đồng DN hội viên, nông ngư dân, từ ngày 20/2/2020, VASEP đã phối hợp với Tổng cục Thủy sản và ILO làm 02 clip tuyên truyền về:

(1) Quy định và yêu cầu về lao động trẻ em trong lĩnh vực khai thác thủy sản;

(2) Các quy định chủ tàu và ngư dân cần ghi nhớ trước khi ra khơi và cập bến.

Hai clip này đã được phát và đăng tải trên sóng của 13 Đài truyền hình trên cả nước và 11 website của các cơ quan và tổ chức.

Bên cạnh đó, VASEP cũng phối hợp với Tổng cục Thủy sản, ILO và VCCI phát hành các tờ rơi về:

- Các quy định, nội dung chủ tàu cá và ngư dân cần lưu ý về lao động chưa thành niên trong khai thác hải sản

- Những yêu cầu về IUU mà chủ tàu cá và ngư dân khi ra khơi cần ghi nhớ thực hiện.

- Lao động trẻ em là gì.

- Các trách nhiệm chính của doanh nghiệp khi sử dụng người lao động dưới 18 tuổi theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Các tờ rơi này đã được VASEP chuyển tới các Bộ ngành, 28 Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 28 Chi cục Thủy sản, Ban quản lý 84 Cảng cá trọng điểm tại 28 tỉnh thành ven biển và tới các doanh nghiệp hải sản...

Ngoài ra, VASEP đã tổ chức được 2 khóa đạo về thực hiện các quy định về lao động trẻ em và hướng dẫn về IUU trong chuỗi cung ứng thủy sản tại Nha Trang và Kiên Giang.