Vườn quốc gia Côn đảo trở thành hòn đảo thứ 11 của khu bảo tồn IOSEA.

Trang thông tin điện tử chính thức của Công ước về bảo tồn các loài di cư của động vật hoang dã IOSEA Marine Turtle Site Network, ngày 07/11/2019 đã có bài viết về “Vườn quốc gia Côn Đảo của Việt Nam chính thức trở thành Mạng lưới các khu bảo tồn rùa biển IOSEA (IOSEA Marine Turtle Site Network)” với sự công nhận này, Vườn quốc gia Côn Đảo đã trở thành địa điểm thứ 11 trong Mạng lưới các khu bảo tồn rùa biển IOSEA.

Bãi biển Hòn cau  - Bãi rùa để trứng

 

Bài viết về khu bảo tồn rùa biển tại Bãi biển Hòn cau trên trang thông tin Công ước về bảo tồn các loài di cư của động vật hoang dã  IOSEA Marine Turtles


Europa Island (France)

Network site since: 11 Sept 2014 
Surface area in network: 2,060 sq km


Sheedvar Island (Islamic Republic of Iran) - Network site since: 11 Sept 2014  - Surface area in network: 0.97 sq km

Turtle Islands Wildlife Sanctuary (Philippines) - Network site since: 11 Sept 2014  - Surface area in network: 2,430 sq km

Aldabra Atoll (Seychelles) - Network site since: 11 Sept 2014 - Surface area in network: 439 sq km

iSimangaliso Wetland Park (South Africa)  - Network site since: 11 Sept 2014  - Surface area in network: 1,200 sq km

Bu Tinah Shoal (Abu Dhabi, U.A.E.) - Network site since: 11 Sept 2014  - Surface area in network: 400 sq km

Sir Bu Na'air (Sharjah, U.A.E.) - Network site since: 11 Sept 2014 - Surface area in network: 13,2 sq km

Rufiji-Mafia Seascape (United Rep. of Tanzania)  - Network site since: 11 Sept 2014  - Surface area in network: 3,950 sq km

Thameehla Island (Myanmar) - Network site since: 11 Sept 2014 - Surface area in network: < 1 sq km

Itsamia, Mohéli (Comoros) - Network site since: 11 Sept 2014 - Surface area in network: N/A

 

Tổng hợp nguồn tin: Chi cục Thủy sản Tp.HCM