Hội nghị phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh vật tư thủy sản năm 2019.

          Ngày 19/4/2019, Chi cục Thủy sản đã tổ chức Hội nghị phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh vật tư thủy sản có hiệu lực năm 2019. Đến tham dự có hơn 150 người là đại diện các Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Doanh nghiệp tham dự hội nghị ngày 19/4/2019

          Tại Hội nghị, Chi cục đã phổ biến Luật Thủy sản số 18/2017/QH14; Nghị định 26/NĐ-CP ngày 8/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; Thông tư 26/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản. Theo đó, các cơ sở sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường trong nuôi trồng thủy sản phải làm thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện trước ngày 01 tháng 01 năm 2020.

          Hội nghị đã ghi nhận và giải đáp những vướng mắc, khó khăn trong việc triển khai, thực hiện các các văn bản trên đồng thời cung cấp số điện thoại trực tiếp của Chi cục (028.3844 1384 hoặc số 0913 692 348) nhằm hỗ trợ cho các Doanh nghiệp trong quá trình thực hiện./.

Nguồn: Chi cục Thủy sản